Grønskekrutt

Til bruk mot grønske, lav og mose på terrassar, gardsplassar, murar, kledning, takpanner, gravsteinar, stoff, markiser, båtkallesjer, plast, tre med meir.
Klar til bruk på tørr overflate. Høg utetemperatur aukar effekten.

Bruksrettleiing: Grønskekrutt er ferdigblanda. Unngå bruk i regnvèr. Spray jamnt og rikeleg på flatene. (minimum forbruk 0,1 ltr/m2). Bruk lågtrykkssprøyte.

VIRKAR SJØLV – INGEN SPYLING ETTERPÅ!
SPRAY PÅ I TØRT VÈR, OG JOBBEN GJER SEG SJØLV.

Biologisk nedbrytbart   UTAN FOSFAT
Primært nedbrytbar   > 90 %
IK, vurdert ikkje klassifiseringspliktig ph: ca 7

Lagrast frostfritt.

11781_10150826170916498_436952318_n 545778_10150801865026498_1920258527_n
Bilete teke av Erling Dagsland.

Legg att eit svar