Plenkrutt

No er tida inne for gjødsling

Skjermbilde 2013-01-30 kl. 12.26.03No er det viktig med gjødsling og kalking med plenkrutt for å bli kvitt mosen og få ein fin plen.

Hvis det stikker grasspirer opp gjennom mosen for hver 10-15 cm, skal du ikke røre mosen. Hiv på 2-3 sekker Plenkrutt per 100 m2. Er jorda sur skal du kalke i tillegg. Dette gjør du i midten av mars.


Du treng ikkje bruka tid og krefter på plenlufting og manuell mosefjerning – naturen gjer det for deg. Plenkrutt er eit reint, organisk naturprodukt, tilsett viktige næringsstoff.
Makken luftar og pløyer plenen din. På denne måten er han den viktigaste gartnaren du har. Så plei han godt, med mikroorganismar og bakteriar. Alle næringsstoffa makken treng for å trivast finn du i Plenkrutt.

Hugs at for å få ein fin plen må du gjæra litt arbeid.Skjermbilde 2013-01-30 kl. 12.26.24

 

 

Gjødsling og kalking med plenkrutt for å bli kvitt mosen

Hvis det stikk grasspirar opp gjennom mosen for kvar 10-15 cm, skal du ikkje røra mosen. Hiv på 2-3 sekker Plenkrutt per 100 m2. Er jorda sur skal du kalke i tillegg. Dette gjær du i midten av mars.

Kalksalpeter

Rundt midten av april skal du ha på ca. 15 kg kalksalpeter per 100 m2. Du kan repetera dette inntil to gonger innan slutten av mai. Mykje gjødsling førar til meir plenklypping, men eit tettare og jevnare  resultat.

Regelmessig gjødsling

Kvar måned fram til slutten av august skal du ha på mellom ein halv og ein sekk Plenkrutt per 100 m2.

Ikkje klypp for kort

Klypp siste gongen kring 10. september. Graset bør være 8-10 cm høgt før vinteren. Det gjer nok opplagsnæring for at plenen skal klara seg fram til våren.

Legg att eit svar